Uudised ja teated

« Tagasi

Mida teha puulehtede ja teiste biolagunevate haljastujäätmetega?

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (okkad, käbid, puude- ja põõsaste lehed, oksad, niitmisjäägid, kokku riisutud kulu jms) on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga (vedajaks Eesti Keskkonnateenused AS).  Selliseid jäätmeid võib
  • kompostida oma krundil lahtises aunas või kinnises mahutis;
  • anda üle jäätmevedajale. Äraantavad biolagunevad aia- ja haljastujäätmed peavad olema pakitud kuni 200L suurustesse pealt suletud läbipaistvatesse kilekottidesse ning sisaldama üksnes haljastujäätmeid. Kilekottide äravedu tuleb vedajalt tellida (saata e-kiri tallinn@keskkonnateenused.ee või helistada tel 1919). Kilekotid tuleb paigutada äraveopäevaks vedajaga kokkulepitud asukohta.  Kui kotis on ebaõigeid jäätmeid, kotti ära ei veeta.  Sobivaid kotte saab osta jäätmevedajalt ja sularaha eest tööpäevadel ka Kiili vallavalitsusest (Nabala tee 2a, Kiili alev).
  • viia ise jäätmejaama (Pääsküla jäätmejaam või Rahumäe jäätmejaam Tallinnas), kus ühelt toojalt võetakse  päevas tasuta vastu kuni kuus 100-liitrilist kotitäit biolagunevaid haljastujäätmeid.

NB! Nende jäätmete hulka ei kuulu pinnas, kivid, liiv jt bioloogiliselt mittelagunevad ega ka muud olme- või ehitusjäätmed.

NB! Enne jäätmejaama viimist tuleks kontrollida, millal seal jäätmeid vastu võetakse. Kaasa tuleks võtte ID kaart!

Kiili valla kodulehel on jäätmekäitlusinfo leitav aadressilt: https://www.kiilivald.ee/maa-ja-keskkond/jaatmekaitlus.