Uudised ja teated

« Tagasi

Kandidaatide esitamine tiitlile Aasta kultuuritegija

1. veebruariks ootab vallavalitsus ettepanekuid, kes võiks olla tiitli Aasta kultuuritegija väärilised.

Tiitel Aasta kultuuritegija antakse füüsilisele isikule või kollektiivile, kes on saavutanud aasta jooksul silmapaistvaid tulemusi üleriiklikel võistlustel ja konkurssidel või rahvusvahelistel võistlustel ja konkurssidel.

Taotlus peab sisaldama esitatud kandidaadi nime ja põhjendust, miks isik või kollektiiv tiitlit väärib.

Taotluse tiitli Aasta kultuuritegija andmiseks võib esitada:

1. vallavolikogu liige;
2. vallavolikogu fraktsioon;
3. vallavalitsus;
4. vallavalitsuse hallatav asutus;
5. Kiili valla elanike registris olev isik.

Taotlus saata aadressile info@kiilivald.ee

Koos tiitliga Aasta kultuuritegija antakse isikule või võistkonnale Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel üle tunnistus ja mitterahaline preemia.