Uudised ja teated

« Tagasi

Rail Balticu raudteetrassi „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalik väljapanek

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi „Kangru- Harju ja Rapla maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust.

Rail Balticu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir" KMH käsitleb ca 19 km pikkust lõiku Kangrust Harju ja Rapla maakonna piirini. Raudteelõik kulgeb Kiili ja Saku vallas Kangru küla juures üle Viljandi maantee lõuna suunas kuni maakonna piirini. Trass läbib Männiku raba idaserva, ületab Tallinna ringtee ning jätkub Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Tallinn-Viljandi raudteetrassi vahel kultuurmaastikus.

Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir" ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 25.03-15.04.2020 elektrooniliselt TTJA dokumendiregistris www.ttja.ee, dokumendi viit nr 16-6/19-3200-024.
Rail Balticu eelprojektiga seotud dokumendid on kättesaadavad TTJA kodulehel.

KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004. Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post: info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.

Oma ettepanekud, vastuväited ja küsimused Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru- Harju ja Rapla maakonna piir" ehitusprojekti KMH programmi kohta saab esitada kirjalikult TTJA-le hiljemalt 16. aprilliks 2020 elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.