Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kiili Vallavalitsus (registrikood: 75020983) (aadress Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Nabala tee 2a, 75401) taotleb keskkonnaluba Harju maakonnas Kiili vallas Paekna külas Paisjärve kinnistul (registriosa nr 3574250, katastritunnus 30401:001:2551) ja Miku kinnistul (registriosa nr 5111202, katastritunnus 30401:002:0380) asuval Paekna paisul Vääna jõe paisutamiseks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee (menetlus nr M-111257).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee (menetlus nr M-111257)

Kuni keskkonnaloa andmise või keskkonnaloa andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1654186
Otseviit teadaandele: https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Keskkonnaamet/keskkonnaluba/keskkonnaloa-menetluse-algatamise-teade/2020/9/14/1654186