Uudised ja teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsus kehtestab piirangud huvihariduse ja sporditreeningute läbiviimise osas

Lähtuvalt koroonaviiruse üha laialdasemast levikust Tallinnas ja Harjumaal ning asjaolust, et Kiili Gümnaasium on positiivsete proovide ilmnemise tõttu viidud osaliselt distantsõppele, kehtestab Kiili Vallavalitsus valla kriisikomisjoni ettepanekul alates 23.11.2020 vallale kuuluvates siseruumides toimuvale huviharidusele ja sporditreeningutele järgnevad piirangud:

 1. Tegevusi tohib läbi viia maksimaalselt kuni 12 inimesega rühmades, millele lisandub treener või juhendaja.
  1. Kui Kiili spordihoones on vahekardinad alla lastud, siis tohib igal väljakul olla maksimaalselt 12 sportlast.
  2. Treeningute planeerimisel ja kavandamisel tuleb jälgida, et ka ühes riietusruumis ei viibiks korraga rohkem inimesi kui 12.
  3. Pealtvaatajatega spordivõistluste läbi viimine on Kiili Gümnaasiumi spordihoones määramata ajaks peatatud. Võistluste läbi viimisel kehtib samamoodi maksimaalselt 12 ühel väljakul viibiva sportlase reegel.
 2. Huviringidesse, treeningutele ja võistlustele saabuvatel täiskasvanutel tuleb hoonesse sisenemisel mõõta kehatemperatuuri ning normaalsest kõrgema näidu korral on sisenemine keelatud. Kiili Varahalduse SA-l on ülesanne hankida vajalikud termomeetrid ja tagada protseduuri läbiviimine Kiili Gümnaasiumis, ülejäänud juhtudel peab kraadimise tagama allasutus ise või tegema kokkuleppe konkreetse huviringi juhendajaga.
 3. Vanemad, kes lähevad Kunstide Kooli fuajeesse viima või tooma laste muusikainstrumente, peavad kindlasti sellel ajal kandma maski. Sama kehtib vanemate või muude täiskasvanute puhul, kes sisenevad Kiili Noortekeskussesse.
 4. Kiili Raamatukokku tohib siseneda ja seal viibida ainult maskiga.
 5. Ülaltoodud reeglid kehtivad kuni uue korralduseni.