Uudised ja teated

« Tagasi

15. detsember 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 424 Lähtse külas Rätsepa tee 10 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ, töö nr DP-19/12-2017.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas.
Planeeringuala suurus on 5424 m2

Detailplaneeringu eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Planeeritavale alale moodustatakse üks elamumaa krunt. Moodustatavale elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe ridaelamu ehitamiseks (4 korterit). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine sh drenaaž.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/891