Uudised ja teated

« Tagasi

Ootame kandidaate AASTA TEGU, AASTA SPORTLANE/ SPORDIVÕISTKOND ja AASTA KULTUURITEGIJA tiitlitele

Ettepanekuid saab esitada 1. veebruarini 2021. 

Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili valla elanikele läbiviidud olulise tegevuse või sündmusega. Tiitlile Aasta tegu saavad kandidaate esitada kõik Kiili valla elanike registris olevad isikud. Nominendid valib esitatute hulgast välja Vallavalitsus, misjärel toimub avalik hääletus kolme parima teo valimiseks.

Tiitel Aasta sportlane/spordivõistkond antakse füüsilisele isikule või võistkonnale, kes on saavutanud aasta jooksul silmapaistvaid tulemusi Eesti meistrivõistlustel või rahvusvahelistel spordivõistlustel.

Tiitel Aasta kultuuritegija antakse füüsilisele isikule või kollektiivile, kes on saavutanud aasta jooksul silmapaistvaid tulemusi üleriiklikel võistlustel ja konkurssidel või rahvusvahelistel võistlustel ja konkurssidel.

Ettepanekuid Aasta sportlase/spordivõistkonna ja Aasta kultuuritegija tiitlile saavad esitada Kiili valla elanikud, vallavalitsus ja selle hallatav asutus, vallavolikogu liige ja -fraktsioon. Esitatud taotlus peab sisaldama esitatud kandidaadi andmeid ja põhjendust, miks isik, võistkond või kollektiiv tiitlit väärib.