Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. jaanuaril 2022.a. Kiili Gümnaasiumis algusega kell 17:00 Päevakord : Määruse eelnõu nr 2021-12-01 Kiili valla 2022. aasta eelarve...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. jaanuaril 2022.a. Kiili Gümnaasiumis algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. jaanuaril 2022.a. Kiili Gümnaasiumis algusega kell 17:00 Päevakord : Määruse eelnõu nr 2021-12-01 Kiili valla 2022. aasta eelarve...

Detailplaneeringu koostas OÜ Kodumark, töö nr 4-04. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.  Planeeringuala suurus on 113400 m2. Detailplaneeringualal...

16. detsember 2021 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 47 Vaela külas Kuusiku kinnistu I maatüki detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Detailplaneeringu koostas OÜ Kodumark, töö nr 4-04. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.  Planeeringuala suurus on 113400 m2. Detailplaneeringualal...

Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 384 (DP0214). Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus ja Vaela külas. Planeeringuala suurus on...

16. detsember 2021 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 44 Luige alevikus Ilba III kinnistu osa detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 384 (DP0214). Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus ja Vaela külas. Planeeringuala suurus on...

Detailplaneeringu koostaja on OÜ Hendrikson & Ko. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus. Planeeringuala suurus on ~18239 m2. Planeeritaval maa-alal...

16. detsember 2021 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 46 Luige alevikus Viljandi mnt 109 (Meie toidupood) detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu koostaja on OÜ Hendrikson & Ko. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus. Planeeringuala suurus on ~18239 m2. Planeeritaval maa-alal...

  Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili valla elanikele läbiviidud olulise...

Ootame kandidaate aasta tegu, aasta sportlane/spordivõistkond ja aasta kultuuritegija 2021 tiitlitele

  Tiitel Aasta tegu antakse füüsilisele isikule, juriidilisele isikule või seltsingule, kes on möödunud aasta jooksul paistnud silma Kiili valla elanikele läbiviidud olulise...

Alates 10.jaanuarist saab esitada Kiili Vallavalitsusele taotlusi elektri-, gaasi- ja küttearvete osaliseks kompenseerimiseks. Kompenseeritakse konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80%...

Energiakulude hüvitamise taotlusi saab esitada alates 10. jaanuarist

Alates 10.jaanuarist saab esitada Kiili Vallavalitsusele taotlusi elektri-, gaasi- ja küttearvete osaliseks kompenseerimiseks. Kompenseeritakse konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80%...

Kangru aleviku, Mõisaküla, Lähtse küla ja Vaela küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise  projekt jõudis edukalt lõpuni. Ehitustöid teostas Kagu Elekter OÜ. Projekti raames...

Kiili Valla tänavavalgustuse renoveerimise projekti lõppemine

Kangru aleviku, Mõisaküla, Lähtse küla ja Vaela küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise  projekt jõudis edukalt lõpuni. Ehitustöid teostas Kagu Elekter OÜ. Projekti raames...

Kasutatud jõulupuud (va plastikust jõulupuu) on võimalik alates 05. jaanuarist kuni 10. jaanuarini 2022 viia järgmistesse kogumiskohtadesse, kuhu selleks otstarbeks on moodustatud aiaga piiratud...

Vanade jõulupuude kogumine ja äravedu

Kasutatud jõulupuud (va plastikust jõulupuu) on võimalik alates 05. jaanuarist kuni 10. jaanuarini 2022 viia järgmistesse kogumiskohtadesse, kuhu selleks otstarbeks on moodustatud aiaga piiratud...

Detailplaneeringu on koostanud Respekt OÜ, töö nr 85. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 2,0 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

Vaela külas Väljamäe tee 2 (end nimega Peetri kinnistu) detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 03.01.2022 kuni 07.02.2022

Detailplaneeringu on koostanud Respekt OÜ, töö nr 85. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 2,0 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: ...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku...

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu Ülemiste-Kangru ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise aruande avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. detsembril 2021.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli 2, Kiili) algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr...

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. detsembril 2021.a. Kiili Gümnaasiumis algusega kell 17:00

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. detsembril 2021.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli 2, Kiili) algusega kell 17:00. Päevakord: Määruse eelnõu nr...

Hiljuti alustasid uue Noortegarantii tugisüsteemi seire käigus 55 kohalikku omavalitsust toe ja lahenduste pakkumist 16–26-aastastele noortele, kes on Eestis tööturult või haridusest erinevatel...

Kiili vald ulatab abikäe haridusest ja tööturult eemale jäänud noortele

Hiljuti alustasid uue Noortegarantii tugisüsteemi seire käigus 55 kohalikku omavalitsust toe ja lahenduste pakkumist 16–26-aastastele noortele, kes on Eestis tööturult või haridusest erinevatel...

09.11.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/15416 ja 30.11.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/16403. Mõlema...

Projekteerimistingimustega Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringu täpsustamine

09.11.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/15416 ja 30.11.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/16403. Mõlema...

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 18.10.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/14337, millega...

Projekteerimistingimustega Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks. 18.10.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/14337, millega...

Detailplaneeringu on koostanud SK-Studio OÜ, töö nr 1118. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 865m2. Planeeritaval maa-alal...

30. november 2021 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 547 Kiili alevis Kurna tee 7 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud SK-Studio OÜ, töö nr 1118. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis. Planeeringuala suurus on 865m2. Planeeritaval maa-alal...

Kiili Lasteaia kohatasu vanemate poolt kaetav osa on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammääraga ja moodustab sellest 20% kuus. Teenuste ja toodete hinnad on pidevas tõusus, seega...

Alampalga tõus toob muutuse Kiili Lasteaia vanemate poolt kaetava kohatasu suuruses

Kiili Lasteaia kohatasu vanemate poolt kaetav osa on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammääraga ja moodustab sellest 20% kuus. Teenuste ja toodete hinnad on pidevas tõusus, seega...

Huvihariduse ja -tegevuse toetus on suunatud Kiili vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele, mille eesmärgiks on huvihariduse ja huvitegevuse kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamine. ...

Huvitegevuse toetuse taotlemine huviringide läbiviijatele

Huvihariduse ja -tegevuse toetus on suunatud Kiili vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele, mille eesmärgiks on huvihariduse ja huvitegevuse kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamine. ...

Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 25. novembril 2021.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli 2, Kiili) algusega kell 17:00. Päevakord : Volikogu...

Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 25. novembril 2021.a. Kiili Gümnaasiumis algusega kell 17:00

Vallavolikogu erakorraline istung toimub neljapäeval, 25. novembril 2021.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis (aadress Kooli 2, Kiili) algusega kell 17:00. Päevakord : Volikogu...

Kiili Vallavolikogu valis 18. novembril toimunud istungil 10 poolthäälega vallavanemaks Aimur Liiva. Kiili Vallavolikogu 17 liikmest võtsid istungist osa kõik 17 volikogu liiget. Aimur...

Kiili vallavanemaks valiti Aimur Liiva

Kiili Vallavolikogu valis 18. novembril toimunud istungil 10 poolthäälega vallavanemaks Aimur Liiva. Kiili Vallavolikogu 17 liikmest võtsid istungist osa kõik 17 volikogu liiget. Aimur...

Maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Maa-ala suurus on 6535m². Planeeritaval maa-alal kehtib:     • Kiili valla üldplaneering Detailplaneeringu...

16. november 2021 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 522 Mõisakülas Võllikamäe detailplaneeringu mittealgatamine

Maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Maa-ala suurus on 6535m². Planeeritaval maa-alal kehtib:     • Kiili valla üldplaneering Detailplaneeringu...