Loa taotlemine avaliku ürituse läbiviimiseks

Üksikisik või organisatsioon, kes soovib läbi viia avalikku üritust Kiili valla territooriumil (kaasa arvatud siseruumides, nt Kiili Rahvamajas, Kiili Spordihallis vms), peab täitma ära TAOTLUSE, mille leiab aadressilt https://kiilivald.kovtp.ee/et/haridus-ja-kultuur/avalduste-vormid

Nimetatud taotlus tuleb esitada kõigepealt politseile e-posti teel aadressil pohja@politsei.ee. Taotlejale tuleb politseist vastus selle kohta, kas taotlus on kooskõlastatud või ei ja negatiivse vastuse korral ka põhjused, miks taotlust ei kooskõlastata.

Kui politseist on positiivne vastus käes, tuleb taotlus esitada Kiili Vallavalitsusele aadressilinfo@kiilivald.ee. Arvestama peaks sellega, et Kiili Vallavalitsuselt loa saamine võtab aega minimaalselt 14 päeva, luba vormistatakse vallavalitsuse korraldusena.

NB! Juhul kui tegu on suure avaliku üritusega, mis nõuab turvaettevõtte kaasamist (nt Luige Laat, avalikel teedel kulgev ja liikluse piiramist nõudev spordiüritus vms, siis on vajalik ka TURVAPLAANIesitamine nii politseile kui vallavalitsusele. Turvaplaani koostamise blankett on kättesaadav aadressilt https://kiilivald.kovtp.ee/et/haridus-ja-kultuur/avalduste-vormid