Eralasteaiad ja lapsehoiuteenust pakkuvad asutused

Kui laps ja vähemalt üks lapsevanematest on Kiili valla elanike registris ja omavalitsus ei suuda tagada lapsele kohta Kiili Lasteaias, siis kompenseerib vallavalitsus eralastehoiu või eralasteaia kohatasust kuni 300 eurot kuus. Eralastehoiu- või aia valik on vanema jaoks vaba, st see võib asuda ka mõne teise omavalitsuse territooriumil, aga tingimuseks on kehtiva tegevusloa olemasolu. Kui sobiv võimalus on leitud, peab hoiu- või aiateenuse pakkuja võtma vallavalitsusega ühendust info@kiilivald.ee ning seejärel sõlmitakse leping. Maksimumsumma kompenseeritakse juhul, kui leping lapsevanemaga sõlmitakse täisaja peale (5 päeva nädalas), väiksema hoiumahu korral on ka kompenseeritav summa proportsionaalselt väiksem. Vallavalitsus arvleb otse lastehoiu või -aiaga.

Täiendavate küsimustega palume pöörduda gertrud.kaljuvee@kiilivald.ee