Keskkonnalubade taotlemise teated

« Tagasi

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine, Aasu turbatootmisala

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Jiffy Products Estonia (registrikood 10053049, aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5a/1, 80042) Aasu turbatootmisalamäeeraldise maavara kaevandamise loa nr HARM-43 kehtivusaja pikendamise täiendatud taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 18.12.2018 dokumendina nr 12-2/18/16551-3). KaevandamislubaHARM-43kehtib kuni 28.12.2019. Kaevandamisloa kehtivusaega soovitakse pikendada 30aasta võrra. Aasu turbatootmisala asub Harju maakonnas Kiili vallas Lähtse külas riigi maal, mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet, Sausti turbamaardlas (registrikaart nr 0240) katastriüksusel Aasu turbatootmisala (katastritunnus 30401:001:0620).

Aasu turbatootmisala mäeeraldise pindala on 72,40ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 85,98ha. Seisuga 30.09.2018 oli mäeeraldisega seotud jääkvarukogus järgmine: 1 plokk –vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru: 304 tuh t, 2 plokk –hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru: 106,26 tuh t. Maavara kasutusvaldkond on aiandus ja energeetika.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse menetlusse võtmise teade on avaldatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee).