Koolitoidu toetuse taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Koolitoidu toetusele on õigus gümnaasiumiosa õpilastel järgmistel juhtudel: 3- ja enamalapselistele perede lastele; vanemliku hoolitsuseta lastele; puuetega vanemate lastele; puudega lastele ja vähekindlustatud perede lastele. Toetuse määramise aluseks on lapsevanema, hooldaja või eestkostja poolt esitatud taotlus vallavalitsusele. Naaberomavalitsuse koolis õppimise korral lisab taotleja koolitoidu tasumise kohta maksukviitungi. Õpilase puudumisel koolist on toetuse saaja kohustatud sellest teavitama toitlustajat ja nende päevade eest toetust ei maksta. Juhul, kui toetuse saaja ei ole teavitanud toitlustajat, tasub ta ise antud päeva/päevade toiduraha. 2018. aastal on toidupäeva maksumus koolitoidu toetuse puhul 0,30 eurot.

Kestvus:

Otsus toetuse andmise või andmata jätmise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee, tel 679 0265

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Kiili valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID-kaart või Mobiil-ID koos koodidega PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kiili vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Viide: