Lapse sporditreeningu toetuse taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Toetus on ette nähtud väljaspool Kiili valda tegutsevate sporditreeningute osaliseks kompenseerimiseks. Toetust on õigus saada kõigil kuni kahekümne aastastel õpilastel, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Kiili vald ning kes õpivad üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses. Toetuse määramise aluseks on lapsevanema, eestkostja või hooldaja poolt esitatud taotlus vallavalitsusele koos spordiklubi ja lapsevanema vahelise lepinguga ja/või spordiklubi poolt väljastatud tõendiga.

Toetust on õigustaotleda üks kord aastas. 2020. aastal on toetuse määr 150 eurot.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse lapse sporditreeningu toetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

Õigusaktid:

Vastutaja:

 

Taotlemine

Elektrooniliselt:

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Kohapeal:

Täitke avaldus paberkandjal. Avalduse saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Avaldus: