Keskkonnainfo

Keskkonnaalaste teemadega tegeleb ja küsimustele vastab Kiili vallavalitsuses keskkonnanõunik Siiri Treimann
(e-post: siiri.treimann@kiilivald.ee, tel 679 0278).

Sellelt leheküljelt saab infot looduskeskkonnaga seonduvate valdkondade kohta.

Järelevalve:

  • Keskkonnainspektsiooni infotelefonile 1313 (24h) saab edastada teateid keskkonnareostuste ja keskkonnaalaste õigusrikkumiste kohta.
  • Kiili vallavalitsus (tööpäeval) tel 679 0278, keskkonnanõunik Siiri Treimann, e-post siiri.treimann@kiilivald.ee

Kiili valla metsaomanikke teenindab Keskkonnaameti metsanduse spetsialist Toomas Rebassoo.

Kontakt: toomas.rebassoo@keskkonnaamet.ee, tel. 674 4808
Vastuvõtt: Keskkonnaameti Harju kontoris, Viljandi mnt 16, Tallinn eelneval kokkuleppel
Paberkandjal metsateatised: Keskkonnaamet, Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn
Digitaalselt allkirjastatud metsateatised aadressil harju@keskkonnaamet.ee