Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt.

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada  oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumine ja vedu. Korraldatud jäätmevedu võib hõlmata ka teisi olmejäätmete liike või muid jäätmeid, kui see on vajalik jäätmeseaduse nõuete täitmiseks või seda tingib oluline avalik huvi.

AS Eesti Keskkonnateenused lõpetas 30.09.2018 korraldatud olmejäätmete veo teenuse ja alates 01.oktoobrist 2018 veab AS Eesti Keskkonnateenused olmejäätmeid Kiili vallast ära järgmise hinnakirja alusel: olmejäätmete hinnakiri.

Kontaktandmed:
AS Eesti Keskkonnateenused
aadress: Artelli 15, Tallinn 10621
Tel. (+372) 640 08 00
Faks (+372) 640 08 99
e-post: tallinn@keskkonnateenused.ee
koduleht: www.keskkonnateenused.ee
Klienditeeninduse telefoninumber - 1919 (kõik kõned salvestatakse)
Tööaeg: Esmaspäevast reedeni, 9:00 - 17:00

Kõiki liigiti sorteeritud jäätmeid saavad Kiili valla elanikud üle anda järgmistes jäätmejaamades:

  • Pääsküla jäätmejaam
  • Rahumäe jäätmejaama
  • Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus

NB! Enne jäätmejaama viimist kontrolli, mida ja millal seal vastu võetakse. Võta ID kaart kaasa, sest siis on teenus soodsam!