Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale.

Jäätmete liigitamist ohtlike jäätmete hulka reguleerib Vabariigi Valitsuse 6.04.2004 määrus nr 103 "Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord".

Ohtlikud jäätmed kogutakse teistest eraldi. Ohtlike jäätmete valdaja vastutab nende jäätmete ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi ja jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.

Ohtlike jäätmete üleandmisvõimalused:

  • Kiili vallavalitsus korraldab ühel päeval aastas (tavaliselt kevadel) elanikelt ohtlike jäätmete kogumise ja äraveo. Info kogumisringi toimumise kohta avaldatakse Kiili valla kodulehel ja vallalehes Kiili leht.
  • Ettevõtjad, kellele on väljastatud ohtlike jäätmete käitluslitsents, leiad KLIS-ist.
  • Patareisid ja akusid võtavad vastu kauplused ja müügikohad, kus uusi patareisid ja akusid müüakse.