Õpilase sõidukulude hüvitamise taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Ühistranspordi sõidukulud kooli ja koju sõiduks hüvitatakse päevases õppevormis põhi- ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele, kes õpivad Kiili Gümnaasiumis või naaberomavalitsuse samaväärses koolis. Lapsevanemal, eestkostjal või hooldajal on õigustaotleda sõidukulude kompenseerimist põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppiva lapse sõidukulude kompenseerimiseks. Õpilaste sõidukulude hüvitamise aluseks on Harjumaa Ühistranspordikeskuse poolt õpilastele väljastatud ühiskuukaardi sõidusoodustus. Sõidukulude kompenseerimiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja vallavalitsusele taotluse. Põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppija taotlusele lisatakse tõend, et kutseõppeasutus kooli ja koju sõitu ei kompenseeri.

Kestvus:

 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Kadri Tuisk, kadri.tuisk@kiilivald.ee, tel 679 0240

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Kiili valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID-kaart või Mobiil-ID koos koodidega PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kiili vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Viide: