Surma registreerimine

Vallasekretäri abi/perekonnaseisuametnik Iren Jõeleht
Kontakttelefon: 6790279, 5224846
E-post: iren.joeleht@kiilivald.ee

Spetsialist Kadri Tuisk
Kontakttelefon 6790240
E-post: kadri.tuisk@kiilivald.ee

Kui kiiresti tuleb surm registreerida?

Surma registreerimiseks esitab 7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Surma registreerib vallavalitsus 3 tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates. Surma registreerimisel väljastatakse avaldajale surmatõend, mis on kinnitatud väljavõte rahvastikuregistri andmetest. Surnult sündinud lapse sündi ei registreerita, surma tõendab arstlik surmateatis.

Surma registreerimine on tasuta.

Kus tuleb surm registreerida?

Surma on võimalik registreerida Kiili Vallavalitsuses, aga ka kõikides teistes kohalikes omavalitsustes ja perekonnaseisuametites sõltumata elukohast.

Millised dokumendid esitada?

Surma registreerimiseks tuleb esitada:

arstlik surmatõend või kohtuotsus surnuks kuulutamise kohta
surnu isikut tõendavad dokumendid (pass, ID kaart, abikaasa surma korral ka abielutunnistus)
avalduse esitaja isikut tõendav dokument

Matusetoetus Kiili vallas.

Toetust antakse isiku, kelle elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Kiili vald, surma korral. 2017. aastal on matusetoetuse suurus 250,00 eurot.

Matuseto etuse avaldus