« Tagasi

Energiakulude hüvitamise taotlusi saab esitada 12. juunini

Energiakulude hüvitamise toetust antakse perioodi 1. september 2021 kuni 30. aprill 2022 (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks. Viimane päev taotluse esitamiseks on 12. juuni 2022.

Energiakulude tõusu toetuse saajaks kvalifitseerub pere, kelle netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Leibkonna esimese liikme kohta on see 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta 563 eurot ja alla 14-aastase lapse puhul 337,8 eurot kuus.
Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Taotluse toetuse saamiseks saab esitada nii paberkandjal Kiili Vallavalitsuses kohapeal kui elektrooniliselt e-keskkonnas Spoku.

Lisainfot toetuse kohta jagab Kiili Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande spetsialist Madli Kaljula (madli.kaljula@kiilivald.ee, tel 508 1638).