« Tagasi

Kiili Valla tänavavalgustuse renoveerimise projekti lõppemine

Kangru aleviku, Mõisaküla, Lähtse küla ja Vaela küla tänavavalgustuse taristu renoveerimise  projekt jõudis edukalt lõpuni. Ehitustöid teostas Kagu Elekter OÜ. Projekti raames renoveeriti 435 valgustuspunkti. Tööde tulemusena väheneb Kiili valla tänavavalgustuse aastane elektrienergia tarbimine 85 MWh võrra.

Projekti kaasrahastati „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" vahenditest. Toetust vahendas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti eelarveks kujunes 228 671,32 eurot, millest 62% ehk 141 776,22 eurot moodustas toetus.