« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. juunil 2022.a. Kiili Gümnaasiumi uue osa saalis, algusega kell 17:00.

Päevakord:

 1. Määruse eelnõu nr 2022-06-01 Kiili Vallavolikogu 18.06.2015 määruse nr 11 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine, I lugemine, ettekanne sotsiaalhoolekande spetsialist Madli Kaljula, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Maarika Gross.
 2. Otsuse eelnõu nr 2022-06-02 Kiili valla 2021.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine, ettekanne pearaamatupidaja-raamatupidamisosakonnajuhataja Annika Netse, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Marek Vainola.
 3. Otsuse eelnõu nr 2022-06-03 Ristiku tänav T5 katastriüksuse omandamine, ettekanne maanõunik Benno Johanson, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Marek Vainola.
 4. Otsuse eelnõu nr 2022-06-04 volituse andmine rahaliselt hinnatava kohustuse võtmiseks, ettekanne nõunik kultuuri-, hariduse-, noorsootöö-, tervise ja spordivaldkonnas Dagi Dorbek ja pearaamatupidaja-raamatupidamisosakonnajuhataja Annika Netse, kaasettekanne juhtivkomisjoni esimees Marek Vainola.
 5. Otsuse eelnõu nr 2022-06-05 Kiili Vallavolikogu 25. november 2021 otsuse nr 37 „Kiili Vallavolikogu komisjonide liikmete kinnitamine" muutmine, ettekanne keskkonna- ja planeerimiskomisjoni aseesimees Marek Väljari.
 6. Heakskiidu andmine reservfondist raha eraldamiseks, ettekanne vallavanem Aimur Liiva.
 7. Kiili vallale olulise küsimuse arutelu, ettekanne vallavanem Aimur Liiva.
 8. Vastus arupärimisele, ettekanne vallavanem Aimur Liiva.
 9. Informatsioon.
  9.1 Vallavanema informatsioon.
   

Kiili Vallavolikogu 30.06.2022 istungi ülekanne