Bussitransport

Buss nr 116  sõiduplaan

Kiili liin nr 116 sõiduplaan alates 02.10.2017

Alates 02.10.2017 muutus liinil 116 Paeknast üks väljumise aeg.
Seoses Kiili kooli tundide algusajaga muutus tööpäeval Paeknast kell 11:45→11:40.

Sõiduplaan on kättesaadav ka veebilehelt  www.peatus.ee

Täiendav info: www.harjuytk.ee/kontaktid

Kooliga seotud transport

Kiili Vallavalitsus annab teada, et 2016/2017 õppeaastal on võimalik osta õpilasele bussiliini nr 116 sooduskuukaart samasugustel tingimustel, nagu eelmisel õppeaastal. Avaldus sooduskuukaardi saamiseks on vaja esitada ainult juhul, kui võrreldes eelmise õppeaastaga on midagi muutunud, ehk:

  • õpilane läheb 1. klassi ja tal ei ole enne sõidusoodustust olnud.
  • õpilane on vahetanud kooli.

Avalduse vorm on kättesaadav: http://www.kiilivald.ee/et/haridus-ja-kultuur/avalduste-vormid (õpilase sooduskuukaardi avaldus).

NB! Kui õpilane on lihtsalt liikunud ühest klassist teise, tsoonimuutust ei ole, siis ei ole vaja korduvat avaldust esitada.

Olemasolev sõidusoodustus aktiveeritakse automaatselt 30. augustist alates ja kehtib kuni 30. juunini.

Alates 2013/2014 õppeaastast kooli õppima asunud õpilastel on võimalik sooduskuukaarti osta peale ka Kiili Gümnaasiumi õpilaspiletile, st ei ole vaja eraldi rohelist ühiskaarti osta. Sõidusoodustus kehtib õpilastele, kes on Kiili valla elanike registris. Sh kehtib nr 116 soodustus ka õpilastele, kes käivad kutsekoolis põhikooli baasil.

Sooduskuukaardi ostmine ja õpilaspileti või ühiskaardi isikustamine toimub keskkonnas www.pilet.ee.
Kiili valla piires on sõidutsoon nr 2.
Kiili vald + Tallinna linn kuni 116 lõpp-peatuseni on sõidutsoon 1-2.

***

Koolibussi ehk nn „külade bussi" sõidukaardi avaldusi saab samuti esitada.

Avalduse vorm on kättesaadav: http://www.kiilivald.ee/et/haridus-ja-kultuur/avalduste-vormid (õpilase sõidukaardi avaldus küladest).

Avaldusi saavad esitada kõik, kes koolibussi soovivad kasutada, aga kuna koolibuss on eeskätt ette nähtud piirkondade jaoks, kuhu maakonnaliin 116 ei ulatu, siis esmajärjekorras rahuldatakse Väljamäelt, Mõisakülast jne laekunud avaldused.

Täiendav info: Kiili Vallavalitsustel. 6790260, info@kiilivald.ee