Uudised ja teated

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul ehitusprojekti koostamiseks, Andrese kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

15.01.2019

Kiili Vallavalitsus teatab avatud arutelu toimumisest. Detailplaneeringus on teekate on planeeritud asfaltbetoon kattega ja katendi laiuseks on määratud 5,0m (koos teepeenardega 6,0m). Paralleelselt sõiduteega on planeeritud asfaltbetoonkattega ja...  Loe edasi »