Vallavalitsus ootab kuni 30.11.2020 lapsevanemate taotlusi esimesse klassi mineva lapse toetuse väljamaksmiseks.

Uudised ja teated

20. oktoober 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 340 Mõisakülas Orumäe detailplaneeringu kehtestamine

21.10.2020

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 20190408. Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas. Planeeringuala suurus on ca 2 ha. Planeeritaval maa-alal kehtib: Kiili valla üldplaneering Detailplaneerin...  Loe edasi »