Elukoha registreerimine

Kodanike vastuvõtt

    E, T, N   8.00-12.00; 12.30-16.30
    K 8.00-12.00; 12.30-18.00
    R 8.00-12.00; 12.30-14.00

Vastutav ametnik

Infosekretär Urve Valdna
Telefon: 679 0260
E-post:  info@kiilivald.ee

Spetsialist Kadri Tuisk
Telefon: 6790240
E-post: kadri.tuisk@kiilivald.ee

 

Täiendavat informatsiooni elukoha registreerimise kohta saab Siseministeeriumi koduleheküljelt.

Rahvastikuregistri väljavõte

Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta.
Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles. Väljavõttel kajastuvad andmed väljastamise hetke seisuga.

Avaldus rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks