Tiitel Aastate tegu 2017 - Liis Jurak

Liis Jurak - sündinud 27. mail 1942 Jõgevamaal. Kiili tuli ta elama 1974. aastal ning asus juhtima kohalikku lasteaeda. Töökohaks sai uus hoone, mis andis häid võimalusi töö korraldamiseks, kuigi tollased ehitusvead muutsid juhi töö esialgu raskemaks.  Järgnes uue lasteaia õueala kujundamine ja hooldamine.

Paljud  ettevõtmised olid sel ajal riigis harvaesinevad või esmakordsed. Kiili lasteaed oli vabariigi esimene lasteaed, kus algas draamaõpe. Koostöös lastevanematega korraldati kogupereüritusi, kuhu viidi sisse ja lastevanemate teavitamine/koolitamine, lasteaia ja laste heaolu huvides toimusid koos tööpäevakud jne, lasteaia lapsi viidi osalema spordiüritustele/võistlustele, saavutati tublisid tulemusi. Lasteaia sisulise töö kõrgetasemeline arendamine muutis asutuse näidislasteaiaks, mida esitleti nii tollase ENSV väliskülalistele kui ka pedagoogidele kogu Eestist.

Lasteaed südames,  võitles ta vajadusel oma asutuse ja kollektiivi eest. Kollektiiv oli ühtne. Viimaseks panuseks Kiili lasteaia arengus oli uue maja ehituse ettevalmistus. Neid, pea 35 tööaastat lasteaia juhina võib lugeda elutööks, mis on  puudutanud ja millest on osa ning abi saanud kohaliku kogukonna sajad pered.

Liis Jurakule on väga oluline Kiili, tema inimesed. Koostöö kohaliku kolhoosiga oli tihe ja vastastikku toetav. Rahva Võidu kolhoosi on ta korduvalt edukalt esindanud maakonna ja vabariiklikel spordivõistlustel, ta oli tollane kohaliku naisspordielu edendaja. Mitmeid aastaid oli ta Kiili koolis kehalise kasvatuse õpetaja. Kiili vallas on Liis Jurak  aktiivselt töötanud Kiili valla kolme vallavolikogu koosseisus, andes ka  selle tööga suure panuse oma kogukonnale.