Tiitel Aastate tegu 2019 – Paul Lillepruun

Paul Lillepruun on elupõline metsamees ja maaparandaja.
Mitmendat põlve Kiili valla mees Paul Lillepruun sündis 12.06.1948. 1949. aastal viidi ta üheksakuusena koos perega Siberisse, kus poiss sai paar aastat kooliharidust ja vene keele oskuse. Tagasi Eestisse jõudis ta 1957. aastal, kus jätkas kooliteed Sausti mõisakoolis, Kohila Keskkoolis ning Eesti Põllumajandusakadeemias hüdrotehnika inseneri erialal.
Paul Lillepruun on kandnud hoolt Kiili valla maade eest juba 1970-ndate aastate algusest, kui asus melioraatorina tööle kolhoosi „Rahva Võit". Toona oli vaja silma peal hoida kõigil maaparandusobjektidel: kraavidel, kraavikallastel, suudmetel. „Et ikka vesi voolaks ja põldudelt saaks saaki," nagu ta ise ütleb.
Pärast kolhoosikorra lagunemist töötas Paul Lillepruun 21 aastat metsaspetsalistina riigi heaks ning tema piirkonnaks olid kõik Tallinna naabervallad peale Jõelähtme. Ta tegeles metsa ja metsaomanikega, jagas raielubasid ning nõustas inimesi.
Paul Lillepruuni iseloomustab lai silmaring ja mitmekülgsed huvid. Ta loeb palju, tegeleb mälumänguga, huvitub ajaloost ja mängib lauatennist. Raugenud ei ole ka tema huvi  maaparandusobjektide vastu ning endiselt valutab ta südant koduvalla maade ja metsade pärast.

Aastate tegu 2019 – Hillar-Endel Põldoja

Hillar-Endel Põldoja pikk töömehe elu on seotud haridusega. Ta on olnud õpetaja, õppealajuhataja, kooli direktor ja Harju Maavalitsuse haridusosakonna inspektor.
Hillar-Endel Põldoja õppis Tallinna Pedagoogilises Instituudis vene keele ja kirjanduse erialal. Oma  haridusalase tegevusega on ta jätnud jälje Kuivajõe ja Jõelähtme 7-klassilise kooli arengusse, kuid märgilise tähtsusega on tema tegevus Sausti (Kiili) koolis, kus ta töötas alates 1960. aastast.     Toonane Sausti kool oli parimate koolide seas, mida illustreerivad arvukad delegatsioonide visiidid. Oluline samm kohalikule hariduselule oli 8-klassilise kooli keskkooliks muutmine. 
Hillar-Endel  Põldoja oli palju aastaid rajooni ainesektsiooni juhataja, Harjumaa direktorite nõukogu esimees , vabariigi direktorite nõukogu ja revisjonikomisjoni esimees ning  haridusministeeriumi  ainekomisjoni liige. Oma panuse on ta andnud ka teaduse heaks, osaledes 1966. aastast Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudis (ÜPUI). 1998. aastal valiti ta ÜPUI esimeheks. Ta on  ÜPUI juhatuse liige tänaseni ja juhendab kooliajaloo sektsiooni tööd. Ta on avaldanud artikleid ajalehtedes ja ajakirjades ning ÜPUI  kogumikes on temalt ilmunud 11 teaduslikku tööd didaktikas ja pedagoogika ajaloos.
Hillar-Endel Põldojal on suurepärane muusikaanne. Ta asutas kolhoosi „Rahva Võit" klubis segakoori, olles ühtlasi selle esimene dirigent. Klubi tantsuorkestris oli ta asendamatu klaverimängija.  Alates 1955. a on ta laulnud meeskooris ja segakoorides. Praegugi laulab ta Eesti Õpetajate Meeskooris.  Ka spordis on Hillar-Endel Põldoja saavutanud nii mõndagi, olles kolhoosi klubi lauatennise ja välkmale meister  ja samade võistkondade liige rajooni spartakiaadidel.
Hillari tublit tööd on märgatud varemgi. 1977.  aastal pälvis ta  vabariigi teenelise õpetaja aunimetuse. 2005. ja 2006. aastal nomineeriti ta Vabariigi Presidendi hariduspreemia kandidaadiks.