Aasta kultuuritegija

Tiitel Aasta kultuuritegija antakse füüsilisele isikule või kollektiivile, kes on saavutanud aasta jooksul silmapaistvaid tulemusi üleriiklikel võistlustel ja konkurssidel või rahvusvahelistel võistlustel ja konkurssidel.

Ettepaneku Aasta kultuuritegija tiitlile võib esitada:

  • Kiili valla elanike registris olev isik;
  • vallavolikogu liige;
  • vallavolikogu fraktsioon;
  • vallavalitsus;
  • vallavalitsuse hallatav asutus.

Taotlusi saab esitada kuni 15. jaanuarini ning see peab sisaldama esitatud kandidaadi andmeid ja põhjendust, miks isik või kollektiiv tiitlit väärib.

Tiitliga Aasta kultuuritegija kaasneb tunnistus ja mitterahaline preemia, mille annab autasustatavale pidulikult kätte vallavolikogu esimees, vallavanem või teda asendav isik.