Aasta pärl

Tiitel Aasta pärl antakse füüsilisele isikule silmapaistva tegevuse või saavutuse eest.

Ettepaneku tiitli Aasta pärl andmiseks võib esitada:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavolikogu fraktsioon;
  3) vallavalitsus;
  4) vallavalitsuse hallatav asutus;
  5) Kiili valla elanike registris olev isik.

Tunnustamise ettepaneku esitamise tähtaeg on 15. jaanuar ja ettepanek peab sisaldama esitatud kandidaadi andmeid ja põhjendust, miks isik tiitlit väärib.

Tiitli Aasta pärl koos tunnistuse ja mitterahalise preemiaga annab autasustatavale pidulikult kätte vallavolikogu esimees või teda asendav isik Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.