Tiitel Aastate tegu 2016 - Salme Väljataga

Salme Väljataga - sündinud 15. aprillil 1943 Paekna küla elanikuna on pidevalt tundnud muret nii kohapealse kogukonna kui ka laiemalt Kiili valla elanike kui laiemalt Harjumaa elanike elamisväärsete tingimuste säilitamise osas. Tema tegevuse keskmeks on olnud Kiili valla lõunaossa jääv Nabala piirkond. Sellest tsentrist kanduv mõju on ulatunud üle Eesti. Võitlus loodus- ja kultuuriväärtuste säilimise eest ning paekarjääride ja Rail Balticu trassi rajamise vastu kinnitavad fakti, et ka vähesed suudavad palju ära teha. Tema elutööna on valminud 102 leheküljel Nabala lubjakivimaardla kronoloogia, 1987- 2015.

Nabala paekarjääride rajamise vastane võitlus, mis sai alguse probleemi tutvustamisest ning loodusreostuse elanikkonnale teavitamisest, kulmineerus karjääridevastase toetusallkirjade kogumise kampaaniaga ja erinevate ürituste korraldamisega. Allkirju kogunes 91 riigist ligi 65 000. Kampaania andis tõuke probleemi laialdaseks käsitlemiseks ning sellele andsid oma panuse mitmed tuntud kultuuri ja kunstiinimesed. Rahva surve päädis Nabala - Tuhala looduskaitseala loomise algatamisega 2013. aasta lõpus ja jõustumisega 01.12.2014. Sellele eelnes intensiivne töö piirkonna loodusväärtuste väljaselgitamisel. Kaitseala territoorium on paljude ekspertide arvates uurituse poolest maailmatasemel.

Salme Väljataga on alati lahke oma teadmisi jagama.  2014. a valmis Kiili valla loodus-ja kultuuriväärtuste kui valla varanduse kambri tutvustamise seisukohalt ülioluline Nabala - Paekna matkarada. Selle piirkonna pärandobjektid on nüüd viidastatud, kaardistatud ja selgitavate tahvlitega kirjeldatud.

Selle kõige üheks aktiivseks eestvedajaks on olnud Salme Väljataga, kes alati silmas pidanud printsiipi: „Narrid loodust üks kord, ta narrib sind üheksa korda vastu"

Tiitel Aastate tegu 2016 - Heiki Mikomägi

Heiki Mikomägi - sündinud 25. veebruaril 1962 - põliste Kiili juurtega Kiili valla kodanik.
Valla seisukohast on väga oluline ettevõtluse arendamine ja töökohtade loomine, millega Heiki Mikomägi on pikki aastaid tegelenud AS Efekt´i üles ehitades.  Ühtlasi on ta kasvatanud ettevõtlikku vaimu ka oma lastes, kellest üks on täna ise Kiili valla suurimaid tööandjaid ettevõtte EstNor kaudu. 

Mikomägide perkonnaga seotud ettevõtted on toonud tuntust ka Kiili vallale, nt valmistas Eesti-Vene piiri tähised AS Efekt. Kõrgeid kohti konkurssidel on saanud Norras püsti pandud puitmajad, mis toodetud  OÜ EstNor poolt Kiilis. Tunnustus Heiki Mikomägile ei ole seega ainult tunnustus talle, vaid ka teistele temaga seotud ettevõtlikele inimestele, sh Kiili Ettevõtjate Liidule, mille pikaaegne liige ja eestvedaja kandidaat on olnud.  Aktiivsete ettevõtjate liit on teistes omavalitsustes üsna haruldane nähtus.
Heiki Mikomägi on rajanud Leader meetme abiga Kiili valda Vaela Külakeskuse, kus tegutsevad aktiivselt mitmed huviringid ja on tegevuseks ruumi saanud väikeettevõtted. Hoones peab istungeid ka Kiili Vallavolikogu.

Heiki Mikomägi on tegev Nelja Valla Kogu juhatuses, kus ta on järjekindlalt seisnud Kiili valla huvide eest. Kandidaat on olnud mitmel puhul ka Kiili õpilaste sponsor-toetaja.