2018

 • 14.09.2018 projekteerimistingimustega nr 1811802/04650 Kiili Vallavolikogu 12.09.2000 otsusega nr 29 kehtestatud Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine Meistri tee 7 ja Meistri tee 9 osas.
 • 26.06.2018 projekteerimistingimustega nr 1811802/04203, 1811802/04205, 1811802/04207, 1811802/04208 Kiili Vallavolikogu 13.11.2008 otsusega nr 78 kehtestatud Vaska ja Uus-Vaska kinnistu detailplaneeringu täpsustamine Põllu tn 14, 12, 10 ja Pargi tn 9 osas.
 • 03.04.2018 projekteerimistingimustega nr 1811802/01054 Kiili Vallavolikogu 09.08.2007 otsusega nr 46 kehtestatud Saarte-II kinnistu detailplaneeringu täpsustamine krundi pos. 14 osas.

2017

 • 27.04.2017 projekteerimistingimustega nr 1711802/01821 Kiili Vallavolikogu 20.06.2011 otsusega nr 52 kehtestatud Ilba ja Lepiku kinnistu detailplaneeringu täpsustamine planeeringus ette nähtud teede laiuse ja asukoha osas.

2016

 • 05.07.2016 projekteerimistingimustega nr 1611802/01055 Kiili Vallavolikogu 13.11.2008 otsusega nr 78 kehtestatud Uus-Vaska ja Vaska kinnistu detailplaneeringu täpsustamine kruntide pos. 1 kuni pos. 5 (Lasteaia tn 16, Lasteaia tn 16a, Põllu tn 11, Põllu tn 13 ja Põllu tn 15) osas ja 16.02.2016 projekteerimistingimuste PT 09-16 kehtetuks tunnistamine.
 • 05.07.2016 projekteerimistingimustega nr 1611802/00989 Kiili Vallavolikogu 13.11.2008 otsusega nr 78 kehtestatud Maksima III maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine krundi pos. 4 (Vahtra tn 1) osas.
 • 14.06.2016 projekteerimistingimustega nr 1611802/00356 Kiili Vallavolikogu 04.10.2005 otsusega nr 53 kehtestatud Pärna maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine kruntide pos 6 ja pos. 7 (Pärna tee 1 ja Pärna tee 3) osas.
 • 08.03.2016 projekteerimistingimustega PT 14-16 Kiili Vallavolikogu 12.09.2000 otsusega nr 29 kehtestatud Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine arhitektuuriliste, ehituslike või kujunduslike tingimuste osas detailplaneeringus ette nähtud krundil pos. D16.
 • 16.02.2016 projekteerimistingimustega PT 06-16 Kiili Vallavolikogu 13.11.2008 otsusega nr 78 kehtestatud Vaska ja Uus-Vaska kinnistu detailplaneeringu muutmine katusekalde osas detailplaneeringus ette nähtud kruntidel pos. 9, pos. 10 ja pos. 11.
 • 16.02.2016 projekteerimistingimustega PT 09-16 Kiili Vallavolikogu 13.11.2008 otsusega nr 78 kehtestatud Vaska ja Uus-Vaska kinnistu detailplaneeringu muutmine suletud brutopinna osas detailplaneeringus ette nähtud kruntidel pos. 1, pos. 2, pos. 3, pos. 4 ja pos. 5.

2015

 • 27. oktoobri 2015 Projekteerimistingimustega PT 52-15 Kiili Vallavolikogu 10. detsembri 2002 otsusega nr 58 kehtestatud Kasteheina 6 kinnistu detailplaneeringu osaline muutmine katusekalde piirangu osas Kangru alevikus, Kasteheina tn 20a krundi osas.
 • 15. september 2015 Projekteerimistingimustega PT 43-15 Kiili Vallavolikogu 10. detsembri 2002 otsusega nr 58 kehtestatud „Kasteheina 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" osaline muutmine katusekalde piirangu osas Kangru alevikus, Kaste tn 1 krundi osas.
 • 1. september 2015 Projekteerimistingimustega PT 37-15 Kiili Vallavolikogu 11. juuni 2002 otsusega nr 24 kehtestatud „Maksima V (II etapp) maaüksuse osalise detailplaneeringu kehtestamine" osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas Kiili alevis, Allika tn 1 krundi osas.