Ehitusluba ja ehitusteatis

1. juulist 2015 jõustus uus Ehitusseadustik

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Vastavad taotluste vormid on avaldatud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel.

Lehekülje sisu on uuendamisel.