Kaevetööde luba

Vastavalt Kiili valla kaevetööde eeskirjale on kaeveloa võtmine kohustuslik kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes teostavad Kiili valla haldusterritooriumil kaeve- ja mullatöid sügavamal kui 30 cm.