Kaevetööde luba

Vastavalt Kiili valla kaevetööde eeskirjale on kaeveloa võtmine kohustuslik kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes teostavad Kiili valla haldusterritooriumil kaeve- ja mullatöid sügavamal kui 30 cm.

Kaevetööde tagatisraha suuruse arvestamise alused ja tagatisraha määrad
Kiili valla kaevetööde eeskiri

Kaevetööde loa taotlus


Tagatisraha kanda Kiili Vallavalitsuse kontole:

Swedbank EE142200001120218700
SEB    EE211010052030588006

Selgitus:  kaevetööde tagatis ja ehitise aadress