Kohanimede määramine

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 kohaselt on kohanime kohustus järgmistel objektidel:

  • haldusüksus;
  • osavald ja linnaosa;
  • asustusüksus;
  • tänav, väljak või muu asustusüksusest väiksem nimeobjekt, mille nime kasutatakse aadressis;
  • raudteejaam, rongi- või muu ühissõidukipeatus, lennuväli või -jaam, sadam, tuletorn;
  • riigimaantee, kohalik maantee ja eratee.

Vastavalt Kohanimeseadusele ei ole katastriüksus kohanime kohustusega objekt, küll aga liikluspind (näiteks tänav) ja väikekoht (näiteks aiandusühistu), mille nime kasutatakse maaüksuste ja hoonete adresseerimiseks.

Seega ei piisa kui detailplaneeringus määratakse katastriüksustele kohanimed, vaid kohanimi peab olema määratud liikluspinnale, mille järgi adresseeritakse teisi objekte (näiteks tänavale või teele). Kui kohanime ei ole määratud liikluspinnale, mille järgi adresseeritakse tema ääres olevaid katastriüksusi, siis ei saa seda liikluspinna nime kasutada ka teiste objektide adresseerimiseks.

Kohanime kehtestamise otsuse juurde peab kuuluma ka skeem.