Eluruumi tagamine

Kirjeldus

Eluruumi tagamine on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.Eluruumi tagamise teenus sisaldab puudega isikule kuuluva või tema valduses oleva eluruumi kohandamist või abistamist sobivama eluruumi leidmisel. Eluruumi kohandamist on õigus saada puudega isikul, kelle liikumist ja igapäevatoimingute sooritamist on võimalik hõlbustada ehituslike kohanduste tegemisega eluruumis.

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@kiilivald.ee.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Anneli Sternfeld, anneli.sternfeld@kiilivald.ee, tel 508 1638

Paberkandjal taotlus