Abi seksuaalvägivalla korral

Seksuaalvägivalda kogenud inimesed saavad ööpäevaringselt abi seksuaalvägivalla kriisikeskustest.    Seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse võib igaüks tulla, kas ise või koos saatjaga, mistahes kellaajal ja ilma saatekirjata. Ei ole oluline, kas politseisse on juba pöördutud, kavatsetakse pöörduda või ei soovita seda teha. Oodatud on nii naised kui mehed, lapsed, noored ja täiskasvanud, kes on kogenud seksuaalvägivalda või kahtlustavad seda.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused ehk SAK-id asuvad neljas Eesti piirkonnas, suuremate haiglate juures. Harjumaal asub see Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku erakorralises vastuvõtus, Sõle 23, Tallinn. Vastuvõtutoa telefoninumber on 5342 4724

Kõigil seksuaalvägivalda kogenud ohvritel on  võimalus liituda seksuaalvägivalla ohvrite tugigruppidega, kirjutades oma soovist tugigrupp@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Rohkem infot leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.