Eakate inimeste sünnipäevatoetus

Kirjeldus

Sünnipäevatoetus on ette nähtud rahvastikuregistri andmetel Kiili valla kodanikule tema sünnipäeval 75, 80, 85, 90 ja vanemaks saamisel. 90 aastaseks saamise puhul makstakse sünnipäevatoetust igal aastal toetuse kahekordses suuruses. Toetus on rahaline, millele lisanduvad õnnitluskaart ja lilled.

Toetuse määr on 50 eurot.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Taotlemine

Toetuse saamiseks taotlust ei esitata, toetus määratakse rahvastikuregistri andmete alusel.