Ehitus

Alates 01.04.2016 toimub projekteerimistingimuste taotluste esitamine kohalikule omavalitsusele digitaalselt ehitisregistri www.ehr.ee kaudu või kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need kohalikule omavalitsusele ning kohalik omavalitsus kannab andmed ehitisregistrisse.