Kasutusluba ja kasutusteatis

1. juulist 2015 jõustus uus Ehitusseadustik

Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

Vastavad taotluste vormid on avaldatud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel.

Lehekülje sisu on uuendamisel.