Detailplaneeringute teated

Pealkiri Publitseeri kuupäev
Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Pikkaru tee 14, Sausti küla 31.05.2023
Projekteerimistingimustega Sausti külas Saaruste katastriüksuse detailplaneeringu täpsustamine 30.05.2023
23. mai 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 221 Vaela külas Vaela tee 41 detailplaneeringu koostamise algatamine 30.05.2023
Projekteerimistingimustega Kiili alevis Tamme kinnistu detailplaneeringu täpsustamine 17.05.2023
Projekteerimistingimustega Luige alevikus Tohvri kinnistu detailplaneeringu täpsustamine 17.05.2023
Vaela külas Kangru tee 2 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 15.05.2023 kuni 29.05.2023 26.04.2023
18. aprill 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 171 Mõisakülas Ees-Tõnuni detailplaneeringu kehtestamine 25.04.2023
14. märts 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 97 Lähtse külas Niidi tee 1 ja Niidi tee 3 detailplaneeringu koostamise algatamine 28.03.2023
Projekteerimistingimustega Sõmeru külas Tuule ja Sepamardi kinnistu detailplaneeringu täpsustamine 27.03.2023
21. märts 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 120 Kiili alevis Ristiku 37 detailplaneeringu kehtestamine 27.03.2023
16. märts 2023 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 12 Vaela külas Saare maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 27.03.2023
21. veebruar 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 73 Kiili alevis Karja tn 2 detailplaneeringu kehtestamine 09.03.2023
14. veebruar 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 69 Kiili alevis Padi tn 15 detailplaneeringu koostamise algatamine 18.02.2023
Üldplaneeringut muutva Luige tn 1 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 20.02.2023 kuni 24.03.2023 31.01.2023
Mõisakülas Ees-Tõnuni detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 20.02.2023 kuni 06.03.2023 25.01.2023
18. jaanuar 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 10 Kiili alevis Vaska maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine 19.01.2023
18. jaanuar 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 9 Kiili alevis Suur-Pindle ja Väike-Pindle detailplaneeringu koostamise algatamine 19.01.2023
13. detsember 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 593 Lähtse külas Viraku kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine 16.12.2022
06. detsember 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 574 Kiili alevis Jussinuka detailplaneeringu koostamise algatamine 09.12.2022
Kiili alevis Karja tn 2 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 26.12.2022 kuni 16.01.2023 07.12.2022
29. november 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 555 Vaela külas Lepiku tee 29 detailplaneeringu kehtestamine 30.11.2022
Projekteerimistingimustega Vaela külas Saare maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine 16.11.2022
Projekteerimistingimuste väljastamine Ristiku tn 30, Kiili alev 08.11.2022
Vaela külas Priidu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 28.11.2022 kuni 23.12.2022 03.11.2022
18. oktoober 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 476 Kiili alevis Kurna tee 25 ja Kurna tee 27 detailplaneeringu kehtestamine 27.10.2022
Projekteerimistingimustega Kangru alevikus Kasteheina tn 2a detailplaneeringu täpsustamine 03.10.2022
11. jaanuar 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 14 Luige alevikus Viljandi mnt 111 detailplaneeringu koostamise algatamine 27.09.2022
Projekteerimistingimustega Kiili alevis Maksima V maaüksuse (osa I) detailplaneeringu täpsustamine 06.09.2022
Kiili alevis Ristiku 37 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 12.09.2022 kuni 26.09.2022 23.08.2022
Kiili alevis Kurna tee 25 ja Kurna tee 27 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 05.09.2022 kuni 19.09.2022 16.08.2022
28. juuni 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 287 Kiili alevis Karja tn 2A detailplaneeringu koostamise lõpetamine 29.06.2022
21. juuni 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 273 Vaela külas Mareti kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 29.06.2022
28. juuni 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 286 Kiili alevis Uue-Aasa detailplaneeringu kehtestamine 29.06.2022
Projekteerimistingimustega Kiili alevis Kiili tehnopargi detailplaneeringu täpsustamine 21.06.2022
Projekteerimistingimustega Kiili alevi keskuse ja jätkuvalt riigimaa detailplaneeringu täpsustamine 21.06.2022
Vaela külas Lepiku tee 29 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 04.07.2022 kuni 25.07.2022 14.06.2022
24. mai 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 228 Kangru alevikus Tõnumardi II kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 31.05.2022
Projekteerimistingimustega Kiili alevis Endise Kiili loomakasvatuskompleksi territooriumi detailplaneeringu täpsustamine 23.05.2022
Projekteerimistingimustega Kangru alevikus Kasteheina tn 2a detailplaneeringu täpsustamine 23.05.2022
17. mai 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 218 Sausti külas Kaljula elamuala detailplaneeringu mittealgatamine 23.05.2022
17. mai 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 217 Kalamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 23.05.2022
21. aprill 2022 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 14 Vaela külas Väljamäe tee 2 (end nimega Peetri kinnistu) detailplaneeringu kehtestamine 04.05.2022
Kiili alevis Uue-Aasa detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 23.05.2022 kuni 06.06.2020 04.05.2022
19. aprill 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 173 Kiili alevis Kurna tee 16 ja Kurna tee 16a detailplaneeringu kehtestamine 27.04.2022
12. aprill 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 167 Kiili alevis Vaska tn 3, Vaska tn 5 ja Pargi tn 11 detailplaneeringu kehtestamine 20.04.2022
Projekteerimistingimustega Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine 30.03.2022
Projekteerimistingimustega Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine 10.03.2022
Kiili alevis Kurna tee 16 ja Kurna tee 16a detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 21.03.2022 kuni 04.04.2022 01.03.2022
Kiili alevis Vaska tn 3, Vaska tn 5 ja Pargi tn 11 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 14.03.2022 kuni 28.03.2022 22.02.2022
Projekteerimistingimustega Pärna kinnistu detailplaneeringu täpsustamine 16.02.2022