Elluastumistoetus

Kirjeldus

Kiili valla eelarvest makstakse elluastumistoetust:

  • põhikooli kiitusega lõpetajale (toetuse määr 250 eurot);
  • gümnaasiumi medaliga lõpetajale (toetus kuldmedaliga lõpetajale 500 eurot ja hõbemedaliga lõpetajale 250 eurot);
  • kutsekeskhariduse kiitusega lõpetajale (toetuse määr 250 eurot).

Elluastumistoetuse taotlemiseks esitab kooli lõpetaja vallavalitsusele kolme kuu jooksul arvates kooli lõpetamisest taotluse. Taotlusele lisatakse lõputunnistuse koopia. Kooli lõpetamisel makstav elluastumistoetus väljastatakse rahalise väljamaksena.

Toetuse taotlemiseks kasuta veebikeskkonda SPOKU.  See on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule.
 

 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Paberkandjal taotlus