Eralasteaia- ja lapsehoiuteenuse toetamine

Kui omavalitsus ei suuda tagada lapsele kohta Kiili Lasteaias, kompenseerib vallavalitsus lapsevanemale eralastehoiu või eralasteaia kohatasu osas, mis ületab lapsevanema poolt makstava osa kohatasust. Vanema poolne osalus on 20% riiklikust palga alammäärast. 

Kui mõlemad vanemad on Kiili valda sisse kirjutatud 31. detsembri seisuga, on kohatasu 15% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast; kui ühest perest käib koolieelses lasteasutuses samaaegselt kaks last (sh lastehoius), siis teise lapse eest on vanema osalus 10% alampalgast. Pere kolmanda koolieelses asutuses käiva lapse eest vanemal omaosalust ei ole. 

Protsent palga alammäärast Vanema osalus 2023 Sissekirjutus 
20% 145 eur Laps ja 1 vanem
15% 108,75 eur I laps ja 2 vanemat 31. dets seisuga
10% 72,5 eur II laps ja 2 vanemat 31. dets seisuga

 

Eralastehoiu- või aia valik on vanema jaoks vaba, st see võib asuda ka mõne teise omavalitsuse territooriumil aga tingimuseks on kehtiva tegevusloa olemasolu. Vallavalitsus sõlmib hoiu- või aiateenuse pakkuja lepingu. Eralasteaia- või lapsehoiuteenuse kompenseerimise soovist tuleb teatada dagi.dorbek@kiilivald.ee.

Täiendavad küsimused: Dagi Dorbek, 56 656 663, dagi.dorbek@kiilivald.ee