Jõulutoetuse taotlus

Kirjeldus

Ühekordset rahalist jõulutoetust makstakse Kiili valla rahvastikuregistris olevatele:

  1. 3- ja enamalapselistele peredele (2021. aastal on toetuse määr 65 €). Kui 3- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellel on määratud puue, on makstava jõulutoetuse suurus 2021. aastal 130,00 eurot;
  2. puuetega laste peredele (2021. aastal on toetuse määr 65 €);
  3. vanemliku hoolitsuseta laste eestkoste- ja hooldusperedele (2020. aastal on toetuse määr 65 €);
  4. õigusvastaselt represseeritud isikutele (2021. aastal on toetuse määr 30 €).

Lapsena läheb arvesse kuni 18-aastane laps. Laste hulka arvestatakse ka toetuse taotlemise aastal 18-aastaseks saanud laps. 

Toetust on õigustaotleda 1. novembrist kuni 20. detsembrini.

Kui kõik on korrektne makstakse jõulutoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest. Toetust on õigustaotleda 1. novembrist kuni 20. detsembrini.

Toetuse taotlemiseks kasuta veebikeskkonda SPOKU. See on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule.
 

 

Kiili Vallavalitsuse poolt on kõigile kuni 18-aastastele (k.a) rahvastikuregistris Kiili valda registreeritud lastele, kõigile Kiili Gümnaasiumi õpilastele ja Kiili Lasteaia lastele kingituseks kommipakk.

Kiili Gümnaasiumis õppivad lapsed saavad kommipakid kätte koolis, Kiili Lasteaias käivad lapsed lasteaias.

Koduste ning mujal koolides ja lasteaedades käivate kuni 18-aastaste (k.a) laste kommipakid on lapsi ootamas Kiili Valla Noortekeskuses alates 01.12.2021-31.12.2021, noortekeskuse lahtiolekuaegadel (E 12-18, T 12-18, K 12-19, N 12-19, R 12-18).

Vastutaja:

Õigusaktid:

Paberkandjal taotlus (täidetav pdf)