Lemmikloomad

Lemmikloomade pidamisel tuleb lähtuda lemmikloomade pidamise nõuetest  ja Kiili valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjast.

Kõik Kiili vallas elavad elavad koerad ja Kiili alevis, Luige ning Kangru alevikes elavad kassid peavad olema registreeritud Kiili valla lemmikloomade registris. Teiste lemmikloomade registreerimine toimub vaid omaniku soovil. Registrisse saavad teha kandeid loomaomanik (vt lemmiklooma registreerimine), loomaomaniku avalduse alusel vallavalitsus või vastavat õigust omav loomaarst.

Lemmiklooma tuleb pidada selliselt, et oleks välistatud tema lahtipääsemine (va. kassid) ja ärajooksmine.

Omanikuta jalutavad, hulkumiselt kinni püütud lemmikloomad viiakse Tallinna Loomade Hoiupaika.

Leitud looma hoitakse hoiupaigas 2 nädalat. Kui selle aja jooksul pole loomaomanik selgunud, võidakse loomale otsida uus peremees või saata ta "loomamaale" tagasi.