Kiili Lehe eesmärk on valla elanike teavitamine toimunud ja eesolevatest sündmustest, muutustest valla elukorralduses ning aktuaalse informatsiooni edastamine Vallavolikogu ja -valitsuse tegemiste ja otsuste kohta.

Kiili Leht ilmub 1 kord kuus (va jaanuar ja juuli) trükiarvuga 2600 tk. Ajaleht jõuab kuu alguses tasuta kõigi valla elanike postkastidesse, kojukannet teostab AS Eesti Post.

Kiili Lehe koostamist, trükkimist ja levitamist korraldab Kiili Vallavalituse tellimusel OÜ Harjumaa Ühinenud Meedia. Kiili Lehe toimetuse kontakt: kiili@harjuelu.ee

Kiili Leht on parim reklaamikanal Kiili vallas!

Kaastööd Kiili Lehte palume saata nädal ennem lehe trükki minemist, nii jõuab toimetaja lehe õigeaegselt kokku panna. Vastava kuu nimega leht ilmub sama kuu alguses, seega palume materjalid saata eelmise kuu lõpus järgnevalt:

Lehe number Materjalide esitamise tähtaeg
Veebruar 21. jaanuar 2022
Märts 18. veebruar 2022
Aprill 25. märts 2022
Mai 22. aprill 2022
Juuni 20. mai 2022
August 22. juuli 2022
September 24. august 2022
Oktoober 21. september 2022
November 20. oktoober 2022
Detsember 23. november 2022

 

Kiili Lehe numbrid on avaldatud pdf-formaadis.

 

Kõiki Kiili Lehti on võimalik leida Eesti Rahvusraamatukogu portaalist DIGAR.