Kiili Lehe eesmärk on valla elanike teavitamine toimunud ja eesolevatest sündmustest, muutustest valla elukorralduses ning aktuaalse informatsiooni edastamine Vallavolikogu ja -valitsuse tegemiste ja otsuste kohta.

Kiili Leht ilmub 1 kord kuus (va juuli) trükiarvuga 2600 tk. Ajaleht jõuab kuu alguses tasuta kõigi valla elanike postkastidesse, kojukannet teostab AS Eesti Post.

Kiili Lehe koostamist, trükkimist ja levitamist korraldab Kiili Vallavalituse tellimusel OÜ Harjumaa Ühinenud Meedia. Kiili Lehe toimetuse kontakt: kiili@harjuelu.ee

Kiili Leht on parim reklaamikanal Kiili vallas!

Kaastööd Kiili Lehte palume saata nädal ennem lehe trükki minemist, nii jõuab toimetaja lehe õigeaegselt kokku panna. Vastava kuu nimega leht ilmub sama kuu alguses, seega palume materjalid saata eelmise kuu lõpus järgnevalt:

Lehe number Materjalide esitamise tähtaeg
Jaanuar  
Märts 17. veebruar
Aprill 24. märts
Mai 21. aprill
Juuni 19. mai
August 21. juuli
September 25. august
Oktoober 22. september
November 20. oktoober
Detsember 24. november


Kiili Lehe numbrid on avaldatud pdf-formaadis.

Kõiki Kiili Lehti on võimalik leida Eesti Rahvusraamatukogu portaalist DIGAR.