Kirjeldus

Kiili vallaeelarvest toetatakse kodanikuühenduste tegevust ja nende läbiviidavaid projekte, mille eesmärgiks on valla elanike vaimse ja kehalise tervise edendamine, kultuuriteadlikkuse tõstmine, kohaliku elukeskkonna parandamine, turvalisuse tõstmine või Kiili valla elanike koostöö parandamine.

Toetust antakse ühekordse toetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele; toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta ja toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla või asumi kogukonna huvides.

Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada kodanikuühendused, mis:

  1. on registreeritud ja tegutsevad põhiosas valla haldusterritooriumil;
  2. on registreeritud ja tegutsevad põhiosas väljaspool valda, kuid kelle tegevusest saavad valla elanikud olulist kasu.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks e-keskkonnas SPOKU.
 

 

Õigusakt:

Kontaktisik:

Gertrud Vinter gertrud.vinter@kiilivald.ee

Kultuurinõunik