Koduse lapse toetus

Kirjeldus

Koduse lapse toetuse eesmärk on toetada vähemalt 1,5-aastase lapse vanemat lapse kasvatamise perioodil, kui lapsele ei ole võimaldatud lasteaiakohta Kiili valla munitsipaallasteaias.

Toetuse suurus on 175 eurot kuus.

Toetust makstakse tingimusel, et:

  1. lapse ja mõlema lapsevanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga Kiili vald;
  2. laps ei kasuta kohta koolieelses lasteasutuses ega lapsehoius ning ei saa lapsehoiu- või eralasteaiateenuse toetust;
  3. laps on registreeritud Kiili valla munitsipaallasteaia järjekorda.

Õigus koduse lapse toetusele tekib lapse 1,5-aastaseks saamisele järgnevast kalendrikuust. Toetust makstakse alates taotluse esitamise kuule järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast tagantjärele.

Näiteks: kui laps saab 1,5 aasta vanuseks 13. aprillil, tekib õigus toetusele alates 1. maist. Kui taotlus toetuse saamiseks on esitatud aprilli kuus, saate toetust perioodi 1-31 mai eest, mille väljamakse toimub toetuse taotlejale juunikuu alguses. Kui aprillis 1,5 aastaseks saanud lapse eest esitatakse toetuse taotlus maikuu jooksul, on võimalik toetust saada alates perioodi 1-30 juuni eest, mille väljamakse toimub juuli alguses.

Toetust ei maksta juulikuu eest ning ei määrata tagasiulatuvalt.

Toetuse taotlemiseks kasuta veebikeskkonda SPOKU. See on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule
 

 

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Dagi Dorbek, dagi.dorbek@kiilivald.ee, tel 679 0268