Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib kinnistu omanik(ud) esitada vallavalitsusele kirjaliku taotluse teatud tähtajaks korraldatud olmejäätmeveoga liitumise kohustusest vabastuse saamiseks. Vallavalitsuse kontrollib taotluses esitatud infot. Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

Kestvus:

Otsuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise osas teeb Vallavalitsus ja see väljastatakse taotluse esitajale kas kirjaga või e-postiga. Vabastuse saanud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita nõutud tätajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Keskkonnanõunik

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Kiili valla e-teenuste keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID-kaart või Mobiil-ID koos koodidega PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kiili vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Viide: