Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Kirjeldus:

Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib kinnistu omanik(ud) esitada vallavalitsusele kirjaliku taotluse teatud tähtajaks korraldatud olmejäätmeveoga liitumise kohustusest vabastuse saamiseks. Vallavalitsuse kontrollib taotluses esitatud infot. Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

Otsuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise osas teeb Vallavalitsus ja see väljastatakse taotluse esitajale kas kirjaga või e-postiga. Vabastuse saanud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita nõutud tätajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.
 

 

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Margit Kuulmann, keskkonnanõunik, margit.kuulmann@kiilivald.ee, tel 679 0278

Paberkandjal taotlus (täidetav pdf)

Viide:

Kõiki jäätmetega seotud vabastuse taotlusi saab esitada läbi iseteeninduskeskkonna - EVALD

Juhised:

Erinevate taotluste täitmise kulg

Teavita vallavalitsust kompostimisest

Logi sisse ID-kaardiga, vali:

 • Minu jäätmetekkekohad
 • kompostimine
 • vali kinnistu, kus kompostid
 • taotle kompostimist
 • vali fail (kompostrist pildi lisamine on kohustuslik)
 • kinnitused (tee linnukesed)
 • Esita kinnitus

Erandkorras vabastuse taotlemine - aastaringselt

 • Minu jäätmetekkekohad
 • vabastus
 • vali kinnistu, kus soovid aastaringset vabastust
 • taotle vabastust
 • vali periood
 • lisa fail (elektritarbimise teatis)
 • Esita

Ajutise vabastuse taotlemine - talviseks perioodiks

 • Minu jäätmetekkekohad
 • aktiivsed
 • vali kinnistu, kus soovid ajutist vabastust
 • taotle vabastust
 • vali periood (1. oktoobrist – 30. aprillini)
 • lisa fail (elektritarbimise teatis)
 • Esita

Ühise jäätmemahuti kasutamine taotlus

 • Minu jäätmetekkekohad
 • ühiskasutus
 • vali kinnistu, kus soovid ühiskasutust
 • lisa põhitekkekoha aadress ja lepingu sõlmija
 • Esita

Kellel veebipõhist iseteeninduskeskkonda kasutada ei ole võimalik, saab vajamineva taotluse täita või allalaadida Kiili vallavalitsuse kodulehelt. Täidetud ja allkirjastatud taotlus saata e-postiga aadressile info@kiilivald.ee või tulla kohapeale Kiili Vallavalitsusse.