Lapse huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus

Kirjeldus

Toetus on ette nähtud väljaspool Kiili valda tegutsevate sporditreeningute või muude huviringide osaliseks kompenseerimiseks. Toetust on õigus saada kõigil kuni kahekümne aastastel õpilastel, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Kiili vald ning kes õpivad üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses. Toetuse määramise aluseks on lapsevanema, eestkostja või hooldaja poolt esitatud taotlus vallavalitsusele koos spordiklubi või huviringi ja lapsevanema vahelise lepinguga ja/või spordiklubi või huviringi poolt väljastatud tõendiga. Toetust ei maksta munitsipaalhuvikoolide osavõtutasu kompenseerimiseks.

Toetust on õigus taotleda üks kord aastas, toetuse määr 150 eurot.

Korrektse avalduse korral makstakse lapse huvihariduse ja huvitegevuse toetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.

Toetuse taotlemiseks kasuta veebikeskkonda SPOKU.  See on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule.
 

 

SPOKU kasutusjuhend

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Dagi Dorbek, dagi.dorbek@kiilivald.ee, tel 679 0268