Massipiiranguga teede kasutamine

Kiili valla avalikult kasutavatel kruuskattega teedel on kevadel ja sügisel seatud massipiirangud, et tagada Kiili valla kruuskattega teede konstruktsioonide seisukorra säilimine, mis on halvenenud ilmastikuolude tõttu.

8 tonni massipiirang on kehtestatud C- ja CE-kategooria sõidukitele. Massipiirangu mõjualas on lubatud liikuda C- ja CE-kategooria sõidukil ainult Kiili Vallavalitsuse loal. Loa väljastab teehoiu- hankespetsialist Kadre Rumm.

Massipiirangu taotluse vorm